Deel dit artikel:

World Sailing verlengt accreditatie opleidingen Watersportverbond met vier jaar

De wereldzeilbond World Sailing heeft een programma ontwikkelt voor zeilopleidingen om meer mensen, in meer landen en ook verspreid over alle werelddelen, aan de zeilsport te verbinden.

Enerzijds worden nieuwe zeillanden ondersteund middels het 'Emerging Nations Program' (ENP) en anderzijds worden de goede voorbeelden gedeeld van erkende opleidingsprogramma’s in reeds gevestigde landen, waaronder Nederland. Kort samengevat als het 'National Training Program' (NTP).

Het NTP betreft het opleidingstraject, beginnend bij de kennismaking met watersport (bijvoorbeeld bij Optimist on Tour) gevolgd door de basisopleiding CWO en daarna de vervolg- en talent trainingen in de wedstrijdsport of topsport. Dit traject is voor zowel de zeilers als voor de trainer/instructeur.

In 2008 is de eerste audit gedaan en eind 2018 heeft er een her-audit plaats gevonden. Naar aanleiding van deze audit is de accreditatie verlengd en mag het Watersportverbond ook de komende vier jaar het World Sailing logo blijven voeren op Watersportverbond- en Watersportacademy uitingen zoals diploma’s. Ook de CWO kan dankzij de participatie van het Watersportverbond het World Sailing logo gebruiken in combinatie met het logo van het Watersportverbond.

Voor meer informatie hierover neem contact op met christoffel.van.hees@watersportverbond.nl.

naar boven