Deel dit artikel:

Staande Mast Route: evaluatie seizoen 2018 en wijzigingen route

De aanhoudende warmte afgelopen zomer was voor de Staande Mast Route een knelpunt. Door de hoge temperaturen zaten bruggen vast en konden een aantal sluizen niet geschut worden. Verklaarbare stremmingen, maar de communicatie rond de diverse stremmingen kon beter. Tijd voor een evaluatie.

Tweemaal per jaar is er overleg over het gedeelte van de Staande Mastroute van de Oranjesluizen tot aan Willemstad. Deelnemers aan dit coördinatieoverleg zijn de vaarwegbeheerders van de route, maar ook het Watersportverbond zit als adviseur aan tafel. Zoals eerder gezegd was 2018 geen goed jaar voor de Staande Mast Route. Vanwege de hoge temperaturen zaten bruggen in Amsterdam vast en werd de Rijnlandsluis bij Spaarndam een aantal weken niet geschut. Dit valt weliswaar onder overmacht, maar de communicatie over de diverse stremmingen was niet altijd even duidelijk en op tijd. Om dit in de toekomst te verbeteren vindt er later dit jaar een apart overleg tussen de partijen plaats.

Wijzigingen Staande Mast Route

Ondertussen vinden er voor volgend vaarseizoen enkele wijzigingen op de Staande Mast Route plaats. Wegens de toenemende verkeersdrukte komt de opening van de Haringvlietbrug om 15:30 uur te vervallen, ter compensatie zal de opening van 15:00 uur juist ruimer worden. Er zijn ook positieve ontwikkelingen; de spoorbrug in Dordrecht krijgt op zondag dezelfde bedieningstijden als doordeweeks. Daarnaast komt er als proef, een extra opening van de spoorbrug bij Gouda op zaterdag.

Overleg tussen belangengroepen

Het gedeelte van de Oranjesluizen tot aan Willemstad loopt door de drukke Randstad en staat daardoor continu onder druk. (Snel)wegen worden steeds voller en bruggen gaan in de toekomst minder vaak en lang open om verkeersinfarcten te voorkomen. Goed overleg tussen de verschillende belangengroep is daarom essentieel. Het Watersportverbond blijft zich inzetten voor een veilige route, mét voldoende brug- en sluisopeningen en goede wachtplaatsen voor de watersport.

Actuele informatie over stremmingen

Voor de actuele informatie over stremmingen raadpleeg de website: www.vaarweginformatie.nl

naar boven