Deel dit artikel:

Nog geen moorings in de Oosterschelde

Het Regioteam Deltawateren van het Watersportverbond heeft geprobeerd om in eigen beheer 18 moorings voor in de Oosterschelde aan te schaffen en te laten uitleggen. Er is onder andere een beroep gedaan op een bijdrage van de watersportverenigingen om het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen.

Verschillende verenigingen hebben daarop een bedrag mondeling toegezegd en ook een paar overheden waren bereid om positief mee te denken. Helaas is het niet gelukt om tijdig voor het begin van het vaarseizoen de financiering rond te krijgen, de toegezegde bedragen waren daarvoor nog onvoldoende. Bovendien vraagt de procedure voor het aanvragen en toekennen van subsidies meer tijd dan was voorzien. Ook was er aanvankelijk vertraging door onduidelijkheid over de mogelijkheden van het materieel dat voorheen door Rijkswaterstaat werd gebruikt. Al met al lukt het het Regioteam Deltawateren niet om de moorings gedurende het seizoen 2018 nog geplaatst te krijgen.

Maar het Regioteam geeft het beslist niet op. Met als basis de schriftelijk overeengekomen bedragen van de verenigingen, die mede bepalend zijn voor de subsidieaanvragen bij overheden, zal dit jaar verder gezocht worden naar sponsors. Op deze manier wordt verwacht dat tijdig voor de start van seizoen 2019 over het benodigde bedrag wordt beschikt, zodat de moorings aangeschaft en uitgelegd kunnen worden. Dit omdat het Regioteam Deltawateren ervan overtuigd is dat de plaatsing van moorings aan dit unieke vaargebied een kwaliteitsimpuls en nieuwe bestemmingen zal geven.

Meer informatie over de werkzaamheden van het Regioteam Deltawateren is hier te vinden.

Foto: R. Gerssen

naar boven