Deel dit artikel:

Maaien waterplanten in het Alkmaarder- en Uitgeestermeer

In de strijd tegen de waterplantenproblematiek heeft Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer besloten om in een gedeelte van het meer de waterplanten te laten maaien. Hierdoor wordt verwacht dat de waterplantenproblematiek beheersbaar wordt.

Op 7 februari 2018 bood Truida Bakker van het Regioteam Noord-Holland van het Watersportverbond namens meer dan 590 gebruikers van het Alkmaarder- en Uitgeestermeer een petitie aan bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Vervolgens werd op 28 maart 2018 bekend dat het bestuur van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer heeft besloten om op zijn kosten eenmalig in 2018 waterplanten in een gedeelte van het Alkmaarder- en Uitgeestermeer te laten maaien. Hiermee biedt het recreatieschap dit jaar een oplossing om de waterplantenproblematiek beheersbaar te maken. Geweldig nieuws!

Het recreatieschap zal maximaal 150 hectare laten maaien op plekken waar de overlast het grootst is. Het maaien gebeurt binnen een vastgesteld gebied van in totaal 223 hectare waarvan de basis ligt in de plattegronden die door watersportverenigingen en ondernemers aan het recreatieschap zijn geretourneerd. Eind mei wordt bekeken welke zones binnen dit gebied van het basismaaibeheer, in aanmerking komen om te maaien. Vervolgens vindt de uitvoering van de maaiwerkzaamheden plaats van begin juli tot eind augustus. Het maaien begint pas als er daadwerkelijk overlast ontstaat. Het is de bedoeling om met een maaibeurt op een laat moment te voorkomen dat er door hergroei nogmaals aanzienlijke overlast ontstaat in het naseizoen. Bijkomend voordeel van maaien vanaf begin juli is, dat de vissen niet verstoord worden in de paaitijd. Momenteel vindt de voorbereiding van de aanbesteding van de maaiopdracht plaats.

Om inzicht te krijgen in de soortensamenstelling en het aantal waterplanten wordt er dit jaar ook gemonitord. Bedoeling is om hiermee inzicht te krijgen in de invloed van waterpest op de groei van de overige waterplanten die in het meer groeien, de visstand en soortenrijkdom in het algemeen.

Ook is besloten om recreatiebetonning aan te brengen. Recreatiebetonning markeert het water naast de huidige vaargeulen waar veilig en zonder overlast van de waterplanten gevaren kan worden. Dit zorgt voor duidelijkheid en veiligheid op het water. Om tot een duurzame oplossing te komen, zal aanvullend onderzoek plaatsvinden. Het schap wil dit samen met andere partijen doen, zoals hoogheemraadschap, provincie Noord-Holland, omliggende gemeenten, belanghebbende ondernemers en watersportverenigingen. Het Watersportverbond houd het nauwlettend in de gaten!

Meer informatie over de werkzaamheden van het Regioteam Noord-Holland van het Watersportverbond is hier te vinden.

naar boven