Deel dit artikel:

Minder openingen Haringvlietbrug

Begin 2018 zijn er reparaties en verstevigingen aangebracht aan de klep van de Haringvlietbrug. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk geweest om de brug beschikbaar te houden voor het weg- en vaarwegverkeer. Het functioneren van de brug wordt goed in de gaten gehouden om tijdig in te kunnen grijpen.

Uit recent onderzoek zijn helaas gebreken geconstateerd die gerepareerd moeten gaan worden. Op dit moment is het nog niet goed aan te geven welke mate van hinder er zal zijn. De verwachting is dat in de maand september reparaties worden uitgevoerd. Zodra er meer bekend is over deze reparaties en de hinder die dit gaat opleveren wordt dit natuurlijk gecommuniceerd.

Brugdraaiingen verminderen
Helaas is Rijkswaterstaat door de gebreken, genoodzaakt het aantal brugdraaiingen te verminderen. De krachten die gepaard gaan met een brugdraaiing hebben een negatief effect op de klep en in het bijzonder de gebreken. Een maximum van 8 brugdraaiingen per dag tot in elk geval het moment van reparatie instellen is noodzakelijk.

Opletten en plannen
Voor de vaarweggebruikers dus vooral slecht nieuws, zeker nu het vaarseizoen richting zijn piekperiode gaat. De Haringvlietbrug is ook een van de bruggen in de Staande Mastroute. Voor de watersporters die van deze route gebruik willen maken is het dus even extra opletten en plannen.

Het aangepaste draairegime is per direct van kracht worden. Van de (maximum) elf bedienmomenten komen er drie te vervallen. De bedientijden 13.00 uur, 15.00 uur en 19.00 uur komen te vervallen.

Afbeelding: Rijkswaterstaat

naar boven