Deel dit artikel:

Droogte: Bruggen dicht door extreme hitte en hinder voor scheepvaart

Het heeft al een tijd niet geregend in Nederland. De gevolgen van de lage waterstanden voor de scheepvaart zijn nog minimaal, maar kunnen in de komende periode toenemen naarmate de waterstanden verder dalen. De scheepvaart moet dan rekening houden met hinder door onder andere verminderde diepgang en oplopende wachttijden bij sluizen.

Waterschappen nemen ondertussen maatregelen om waterpeilen op niveau te houden en de gemeente Amsterdam is genoodzaakt om een twaalftal bruggen dicht te houden, omdat het metaal zodanig is uitgezet dat deze ‘op slot zitten’. De maand juni was een van de droogste maanden van de afgelopen 100 jaar en ook in de maand juli is nauwelijks regen gevallen. Waterschappen nemen extra maatregelen om waterpeilen op niveau te houden en dijken tegen uitdrogen te beschermen. Ook bescherming tegen het indringen van brak water vanwege de lage waterstand. Bovenstaande maatregelen hebben hinder voor scheeps-, en recreatievaart tot gevolg.

Om te voorkomen dat zout water door de droogte de Vinkeveense Plassen bereikt is er door Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een tijdelijke waterkering geplaatst. De doorvaart naar de Vinkeveense Plassen is daardoor gestremd. Ook zijn er minder sluisschuttingen bij de Tjerk Hiddesluis te Harlingen vanwege de lage waterstanden. Recreatievaartuigen moeten in groepen of, als dat kan, samen met de beroepsvaart door de sluis gaan. Dat kan leiden tot een uur extra oponthoud voor de pleziervaart. Hoe lang de maatregel duurt valt nog niet te zeggen.

Lees hier meer over hinder voor scheepvaart vanwege aanhoudende droogte >>

Bruggen Amsterdam dicht vanwege hitte
Twaalf bruggen in Amsterdam blijven vanaf dinsdag 24 juli dicht. Het gaat om de Berlagebrug, Hogesluis, Torontobrug, Nieuwe Amstelbrug, Magere brug, Walter Süskindbrug, Vaz Diasbrug, Hortusbrug, Scharrebiersluisbrug, Kortjewantsbrug, Langedoksbrug en de Oosterdoksbrug.

Door de warmte is het metaal uitgezet, waardoor de bruggen ‘op slot zitten’. De scheepvaart wordt vanaf dinsdag tijdelijk omgeleid, omdat de de zogenoemde Oostroute voor scheepsvaart is gestremd. Schepen kunnen nog wel door de stad van en naar het IJ varen via de alternatieve Westroute, maar ook daar dreigt de warmte problemen te veroorzaken. Pleziervaart kan nog wel gewoon onder de bruggen door.

UPDATE 24 juli - 14:00 uur: Ook de alternatieve Westroute is op dit moment gestremd. Naast de beroepsvaart, heeft nu ook de pleziervaart last van de bruggen die niet opengaan. Zeilboten die gebruik maken van de Staande Mast Route ondervinden nu overlast. "Om ervoor te zorgen dat de wachtende schepen de stad nog door kunnen, wordt dinsdagavond en 's nachts gekoeld. De bruggen op de Westroute zijn in de nacht tussen 04:00 en 05:00 uur open, als dat kan zonder schade te veroorzaken", aldus de woordvoerder van de gemeente. (Bron: Telegraaf)

Vaarverbod op Leidsche Rijn en beperkte doorvaart sluis Bodegraven
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt vanaf dinsdag 24 juli tot nader order een vaarverbond in op de Leidsche Rijn, tussen de Haanwijkersluis in Harmelen en het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht. Dit gebeurt om de aanvoer van extra zoetwater naar West-Nederland mogelijk te maken. De sluis Bodegraven in de Oude Rijn is beperkt gestremd; daar wordt met ingang van 24 juli met bloktijden gewerkt. Het vaarverbod en de stremmingen gelden tot nader order.

Het peil in de Leidsche Rijn zal vanaf 24 juli 9.00 uur tussen de 60 en 30 cm hoger zijn dan normaal; ook wordt de stroomrichting omgekeerd. Het waterschap adviseert om hiermee rekening te houden bij het afmeren van de boot. Ook de stroomsnelheid in de Leidsche Rijn is hoger. Hou hier rekening mee met waterrecreatie!

Lees hier meer over het vaarverbod op de Leidsche Rijn >>

De bovenstaande berichten kunnen leiden tot aanpassingen in bedieningstijden of stremmingen. Let hier goed op bij je reisvoorbereiding. Check www.vaarweginformatie.nl voordat je het water op gaat en houdt de berichtgevingen voor de scheepvaart goed in de gaten.

naar boven