Deel dit artikel:

Nieuwe koers voor binnenvaartcertificaten

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft op donderdag 15 februari 2018 een presentatie gegeven waarbij werd ingegaan op een aantal ingrijpende veranderingen bij het certificeren van binnenvaartschepen, pleziervaartuigen en drijvende werktuigen. Willem Dekker was namens het Watersportverbond aanwezig.

Aanleiding is het van kracht worden van een nieuwe Europese richtlijn [European Standard on Technical Requirements for Inland Navigation (ES-TRIN)] met ingang van 8 oktober 2018. Hierin worden vanaf 30 december 2018 keuringscertificaten vereist voor pleziervaartuigen langer dan 20 meter of met een blokmaat Lengte x Breedte x Diepgang groter dan 100 m³ en voor drijvende werktuigen ongeacht hun lengte.

Net als de huidige richtlijn kent ook ES-TRIN zogenaamde overgangsbepalingen, waarbij schepen die in de vaart zijn gekomen voor 2009 en op 30 december 2018 voorzien zijn van een geldig certificaat niet behoeven te voldoen aan alle vereisten mits er sprake is van “geen klaarblijkelijk gevaar”.

Om aanspraak te kunnen maken op deze regeling is het dus essentieel dat het schip tijdig wordt aangeboden voor keuring. Voor de verwerking van een certificaat aanvraag staat juridisch een periode van maximaal 8 weken. Dit betekent dat schepen voor 1 november moeten worden aangemeld.

Zowel de Inspectie Leefomgeving en Transport als de keuringsinstanties hebben hun zorgen uitgesproken over de hoeveelheid schepen die nog gekeurd moeten worden. Daarbij is opgemerkt dat men geen registratie heeft van het aantal pleziervaartuigen dat hiervoor in aanmerking komt. De aanbeveling is om indien schepen gereed zijn voor inspectie deze zo spoedig mogelijk aan te melden.

Elementair feit is dat schepen en drijvende werktuigen die na 30 december 2018 niet beschikken over een geldig certificaat gebruik makend van de overgangsregeling, bij een keuring zullen worden beoordeeld conform de eisen voor een nieuw schip.

De informatie over de nieuwe koers binnenvaartcertificering van de drijvende werktuigen / pleziervaartuigen komt op de website van de ILT en de certificerende instellingen.

NB-1: bij de invoering van de Binnenvaartwet in 2009 is reeds vastgelegd dat voor bestaande binnenschepen die nog niet verplicht waren een CvO te hebben een overgangstermijn geldt tot uiterlijk 30 december 2018.

NB-2: bij een bestaand certificaat verlenging na 30 december 2018 blijft de regeling “klaarblijkelijk” gevaar gelden

NB-3: Klaarblijkelijk gevaar kan onder andere voorkomen bij:

  • Casco sterkte en huiddikte
  • Stuurinrichting
  • Vrij zicht
  • Anker inrichting
  • Marifoon installatie; AIS
  • Gasinstallatie (indien aanwezig)
  • Brandveiligheid
  • Reddingsmiddelen
  • Manoeuvreer eigenschappen
  • Achterstallig onderhoud


Meer informatie over dit onderwerp is hier en hier te vinden.

naar boven