Deel dit artikel:

Droogte: grote sluis Spaarndam dicht voor pleziervaart

Het hoogheemraadschap van Rijnland sluit vanaf vrijdagochtend 3 augustus de Grote Sluis in Spaarndam voor alle recreatievaart. Hierdoor komt de alternatieve route voor de Staande Mast Route over Haarlem stil te liggen. Rijnland neemt dit besluit als gevolg van de aanhoudende droogte en de effecten op het watersysteem. Recreatievaartuigen kunnen t/m donderdag 2 augustus de sluis passeren. Zo lang de droogte aanhoudt, bestaat de kans dat de sluizen gesloten blijven.

Locodijkgraaf Jeroen Haan: “Dit zijn besluiten die je moet nemen en liever niet wilt nemen. Iedere keer dat de sluisdeuren nu opengaan, stroomt er water binnen met een steeds hoger zoutgehalte. Dit kan zo niet langer doorgaan. De natuur en landbouw lopen schade op. Het zoete water dat er nog is, willen we vasthouden en in het hele gebied doorspoelen.”

Zoutgehalte water loopt op
Normaal haalt het hoogheemraadschap zoet water uit de Rijn bij boezemgemaal Gouda om hiermee het verzilte water in het noorden door te spoelen. Daarna vindt het water een uitweg in het Noordzeekanaal bij de gemalen Spaarndam en Halfweg. Nu staat door de droogte de zoetwateraanvoer onder druk, waardoor het zoutgehalte rond Spaarndam oploopt tot soms 650 milligram per liter.

Natuur en landbouw ontzien
Dankzij de maatregel worden natuurgebieden zoals de Nieuwkoopse Plassen en agrarische gebieden zoveel mogelijk ontzien. Boeren en tuinders krijgen weliswaar te maken met licht oplopende verzilting, maar mogen vooralsnog doorgaan met beregenen.

Voorlopig doorgang beroepsvaart
Bij belangenafweging rond water geldt in Nederland een zogenaamde ‘verdringingsreeks’. Veiligheid staat bovenaan, maar die is hier niet in het geding. Nu is volgens de regels de afweging gemaakt om de natuur en agrarische sectoren voorrang te geven boven de pleziervaart. Voorlopig mag de beroepsvaart nog wel door de sluis. Dit gaat om enkele schuttingen per dag voor korte tijd. Jeroen Haan: “Ook dat kan nog veranderen. Tot die tijd gaan we sluipverkeer van recreatievaart niet toestaan. Dit zou de schuttingstijd verder doen oplopen en dan krijgen we alsnog veel zout water binnen. Dat willen we dus echt niet.”

Informatie
Zie voor meer informatie over de droogte maatregelen het dossier Droogte op www.rijnland.net

Raadpleeg voor actuele informatie over stremmingen, sluizen en scheepvaart: www.vaarweginformatie.nl

Bron: www.rijnland.net 

naar boven