Deel dit artikel:

Promoot de nieuwe boeien in Oosterschelde

Op verzoek van de recreatievaart zijn in het verleden door Rijkswaterstaat (RWS) op verschillende plaatsen rond en in de Oosterschelde meerboeien (moorings) neergelegd. De boeien bleken goed in behoefte te voorzien. Regio Deltawateren van het Watersportverbond heeft daarom plannen om opnieuw moorings uit te leggen.

In 2015 heeft RWS aangegeven dat het uitleggen en onderhouden van de meerboeien niet meer als kerntaak wordt beschouwd. In 2016 werd voor het laatst een gereduceerd aantal boeien uitgelegd. Regio Deltawateren van het Watersportverbond heeft in 2017 onderzocht of het mogelijk is om nieuwe meerboeien in eigen beheer uit te leggen en de boeien privaat te financieren.

Het gebied
Het plan is om 18 moorings uit te leggen in het Marollegat (3), Yerseke (3), Sint Annaland (6), Schelphoek (3) en de Betonhaven op Neeltje Jans (3). RWS heeft aangeven de vergunningen te regelen.

Promoot u de boeien?
Kosten voor de aankoop en het uitleggen van 18 boeien in 2018 bedragen 18.334 euro. In de jaren daarna zijn de kosten berekend op 9000 euro voor controle, onderhoud, reparatie en vervanging. Watersportbedrijven, jachthavens en enkele overheden in het gebied worden gevraagd een bijdrage te leveren. Op de boeien kan een promotie-uiting worden geplaatst.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuur van regio Deltawateren via bestuur@deltawateren.nl of Peter Mater via 0111 - 41 28 09.

Foto: Ralph Gerssen

naar boven