Deel dit artikel:

Onderhoud aan oevers en kanalen in Brabant en Midden-Limburg

Rijkswaterstaat voert langs de Brabantse en Limburgse kanalen groot onderhoud uit in verschillende fasen. In fase 6C van dit zogenoemde Groot Onderhoud Vaarwegen (GOVa6c) bestaan de werkzaamheden uit 1) groot onderhoud en herstel aan bestaande damwanden en oevers en 2) realisatie van een aantal nieuwe fauna voorzieningen (FUP) en uitstapplaatsen. Het projectgebied van GOVa6c betreft het Wilheminakanaal (tracé van Beek en Donk tot Tilburg) en de Zuid-Willemsvaart (tracé van Veghel tot Nederweert). Binnen deze tracés worden in 2018 korte en lange delen van de oeverconstructie vervangen, verspreid over de kanalen.

Om het project door een aannemer zorgvuldig te kunnen laten uitvoeren, heeft advies- en ingenieursbureau Antea Group in opdracht van Rijkswaterstaat de behoeften en randvoorwaarden van belanghebbenden in kaart gebracht. Hiervoor is ook contact opgenomen met het Watersportverbond. De regioteams Brabant en Limburg van het Watersportverbond zijn geraadpleegd en de volgende eisen zijn aan Rijkswaterstaat doorgegeven, en zijn ondervangen in de voorwaarden van het contract:
  • Er dient rekening gehouden te worden met de recreatievaart.
  • De stremmingstijd voor recreatievaart vanwege werkzaamheden dient maximaal twee uur te zijn.
  • De Opdrachtnemer dient, als er knelpunten worden verwacht ten aanzien van de uit te voeren werkzaamheden in relatie tot de recreatievaart deze aan te geven aan het Watersportverbond.
  • Opdrachtnemer dient de werkzaamheden af te stemmen met het Watersportverbond.
  • Indien vaarwegversmalling optreedt dient de Opdrachtnemer zorg te dragen voor de veiligheid van de recreatievaarder.
Op www.rws.nl/gova is meer informatie te vinden over de planning en voortgang van de onderhoudswerkzaamheden. Houd voor meer informatie ook deze website in de gaten. Meer informatie over de werkzaamheden van het Regioteam Brabant is hier te vinden en over die van het Regioteam Limburg is hier te vinden.
naar boven