Deel dit artikel:

De toekomst van het Markermeer en het IJmeer

Nederland is in beweging, dit is geen nieuws, maar dat er op dit moment een toekomstbeeld voor het Markermeer en het IJmeer wordt ontwikkeld is voor de watersport wel een moment om even bij stil te staan. De Stuurgroep Markermeer-IJmeer is bezig met het ontwikkelen van een toekomstvisie voor het gebied tussen Amsterdam en de Houtribdijk.

Door de Stuurgroep is op 9 november in Almere een conferentie gehouden waarin het Panorama Markermeer-IJmeer is gepresenteerd. Leden van het Regioteam IJsselmeer / Markermeer van het Watersportverbond waren aanwezig om de belangen van de watersporters te behartigen. In dit Panorama zijn de wensen van de gebruikers van het gebied samengevat en zijn mogelijkheden voor realisatie aangegeven. In de aanbevelingen van de rapportage betreffende het Panorama worden onder andere de volgende punten genoemd die van belang zijn voor de watersport.

  • Het Markermeer wordt gedefinieerd als een oneindig water met vergezichten. Deze waarden geven aan dat er geen eilanden moeten worden aangelegd midden in het Markermeer.
  • Het IJmeer moet zijn open karakter behouden
  • Eilandontwikkeling langs de Houtribdijk voor recreatie en/of natuur
  • Langs de Oostvaardersdijk is bij Lelystad de ontwikkeling van strandjes, flauwe hellingen, steigers en opstapplaatsen voorzien
  • De Oostvaardersdijk bij Almere krijgt eilandjes voor recreatie en/of natuur
  • Voor Amsterdam en Almere het zichtbaar verbinden van stad naar water
  • Recreatieve ontwikkelingen langs de Noord-Hollandse kust
  • Het vergroten van de toegankelijkheid van het Hoornsche Hop en Hoorn door vermindering van de waterplanten

Met het opstellen van deze aanbevelingen lijken het Markermeer en het IJmeer behouden te blijven voor de watersport en zullen de voorzieningen langs de kust bijdragen aan de ontwikkeling van de kleine watersport en de surfsporten. Het regioteam houdt het proces goed in de gaten.

Meer informatie over de werkzaamheden van het Regioteam IJsselmeer / Markermeer is hier te vinden.

naar boven