Deel dit artikel:

Watersportorganisaties maken vuist tegen overlast waterplanten

Menig waterrecreant heeft er al last van ondervonden; de overlast van waterplanten. Je kunt de groene soep aan planten proberen te omzeilen, maar vaak heb je hele planten aan je roer. Dit kan leiden tot schade aan de boot, maar ook tot onveilige situaties op het water. Dit laatste willen we natuurlijk hoe dan ook voorkomen!

Oplossing?
Volgens het Rapport van Deltares, getiteld ‘Sturen op watervegetaties’, zijn er voldoende oplossingen voor de overlast van waterplanten. Wel 7 stuks. Van het uitzetten van brasems, het creëren van luwte door aanleg van dammen of eilanden, verandering van waterdiepte, maaien, tot aan het manipuleren van de mosselpopulatie. Niet alle maatregelen zijn echter voldoende uitgezocht op het effect, zijn onhaalbaar gebleken of kostbaar in de uitvoering.

Welke initiatieven worden er genomen tegen het probleem op het water? Zoals al vaker op de website van het Watersportverbond beschreven wordt er op meerdere plaatsen, o.a. op de Randmeren en de Hoornse Hop, gemaaid. Fantastisch dat het maaien gebeurt, maar de oplossing is kostbaar en beperkt in omvang.

Initiatieven
Daarnaast zijn er verschillende initiatieven opgezet. Zo heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland naar de ‘werkwijze voor afhandelen klachten bij overlast door waterplanten’ opgezet en worden er onderzoeken opgestart naar de omvang van het waterplantenprobleem op het IJmeer. Waterrecreatie Advies is ondertussen een onderzoek gestart naar wie de verantwoordelijkheid heeft voor de oplossing en is Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer op zoek naar een structurele oplossing voor het waterplantenoverlast op het Alkmaarder- en Uitgeestermeer.

Tenslotte vinden er in september gesprekken plaats tussen de provincie Noord-Holland enerzijds en de waterrecreatiepartijen anderzijds (waaronder het Watersportverbond) om tot een gemeenschappelijke oplossing te komen. Deze oplossing worden ter bespreking voorgelegd aan de minister van IenM.

Kom in actie!
Mogelijkerwijs denkt u bij het lezen van bovenstaande zaken: Praten, studeren, wat heb ik daaraan! Ik wil zelf aan de slag om te komen tot een oplossing. Zo dacht ook een groepje verontruste watersportverenigingen en bedrijven die leven van de watersector in de Kop van Overijssel, vertegenwoordigers van de gemeente Steenwijkerland en het waterschap Drents Overijsselse Delta en een boswachter van Natuurmonumenten. In samenwerking met het Watersportverbond zijn de partijen sinds juni met elkaar in overleg over hoe het probleem van overlast aan waterplanten in hun regio voor de start van het seizoen 2018 te verminderen en mogelijkerwijs op te lossen. Samen staat de sector sterk!

Ook een dergelijk initiatief starten en daarbij de hulp nodig van het Watersportverbond? Dat kan! Neem contact op met Roeland Geertzen, manager belangenbehartiging (mail naar roeland.geertzen@watersportverbond.nl of bel 06 55328874). Samen zullen we het probleem verkennen en een passende oplossingen zoeken.

Foto: Gastvrije Randmeren

naar boven