Deel dit artikel:

Ludieke actie tegen waterplantenprobleem

De afgelopen weken schrijven we regelmatig over de overlast van waterplanten op de Nederlandse wateren. De problemen met de planten lijken jaarlijks toe te nemen en waterrecreanten ondervinden grote hinder. Maar wie zijn nu eigenlijk de probleemeigenaren?

Feitelijk zijn dit de overheden, die als beheerders van de wateren optreden. Rijkswateren vallen onder het beheer van Rijkswaterstaat, provinciale wateren onder de provincies. Vaak leggen zij de uitvoerende taak neer bij waterschappen en soms ook de gemeenten. Overheden verantwoordelijk voor de Randmeren, het Hoornse Hop, het IJmeer, de Kralingse Plas en de Hollandse Plassen nemen hun taak zeer serieus en maaien daar waar overlast wordt ervaren. Enkele overheden nemen de verantwoordelijkheid niet en wijzen naar elkaar in de discussie over het maaien van de planten. De waterrecreant is hierbij de dupe.

Ook is er veel onduidelijkheid over de te nemen maatregelen en welke op korte en lange termijn, succesvol zijn. Een grondig onderzoek naar de verantwoordelijkheden, potentiele oplossingen en daarmee samenhangende kosten is in de ogen van de waterrecreatiesector noodzakelijk. In het najaar van 2017 zal in opdracht van de Stichting Waterrecreatie Nederland een onderzoek naar het probleem worden uitgevoerd. Bij dit onderzoek zijn de HISWA Vereniging, het Platform Waterrecreatie, Sportvisserij Nederland en het Watersportverbond betrokken. De uitkomst(en) van het onderzoek zal gecommuniceerd worden op deze website.

Ondertussen zitten de genoemde partijen binnen de waterrecreatiesector niet stil. Op dinsdag 11 juli j.l. zijn op initiatief van de Coöperatie Gastvrije Randmeren, HISWA Vereniging en het Watersportverbond twee aanvaarroutes  van de vaargeul naar het snelvaargebied in het Gooimeer gemaaid. Beide aanvaarroutes worden door Rijkswaterstaat met een rij boeien gemarkeerd, zodat zichtbaar wordt welke toegangen waterplantvrij zijn. Deze routes zullen, zolang het nodig is, ieder jaar worden gemaaid en zichtbaar gemaakt.

(artikel gaat door onder afbeelding)

Bij Marina Muiderzand zijn op dezelfde dag een tiental brasems uitgezet. Dit om aandacht te vragen voor de overlast van fonteinkruid op het IJmeer. De HISWA Vereniging, Sportvisserij Nederland, het Platform voor Waterrecreatie en het Watersportverbond hopen met het uitzetten van de vissen (brasems) een andere methode te ontwikkelen voor de overlast van waterplanten. Maaien geeft slechts een tijdelijke oplossing. De vissen woelen het fonteinkruid los, waardoor het kruid afsterft. De ludieke actie werd onder aanvoering van de eigenaresse van de jachthaven, mevrouw Nanke den Daas uitgevoerd. Met de actie hoopt de waterrecreatiesector opnieuw aandacht te krijgen voor de problematiek.

Bekijk hier de reportage van Omroep Flevoland:

naar boven