Deel dit artikel:

Bestrijding van overlast invasieve waterplanten en watersportsector

Vele waterschappen en terreinbeherende organisaties komen ermee in aanraking: invasieve oever- en waterplanten. Het gaat hierbij om uitheemse planten die geïmporteerd of hier gekweekt zijn voor gebruik in de vijver of aquarium, maar - bedoeld of onbedoeld - in de Nederlandse natuur terecht zijn komen. Het aantal nieuwe soorten dat zich in Nederland vestigt neemt nog steeds toe. Vanaf 1990 is het aantal nieuwe soorten waterplanten verdubbeld van 20 naar circa 40 soorten.

Niet alle planten overleven hun verblijf in Nederland, maar sommige uitheemse soorten doen het hier heel goed. Soms iets té goed. Een aantal soorten vermeerdert zich explosief en overwoekert een hele plas, sloot of grote watergang. Daarmee zorgen de planten voor grote problemen. Ze verduisteren het onderliggende water, waardoor inheemse plantensoorten worden verdrongen en het zuurstoftekort in het water toeneemt. Met als gevolg vissterfte en andere fauna, verstrikt waterwild en stank. Door het belemmeren van de waterafvoer, het dichtslibben van watergangen en blokkeren van kunstwerken neemt de kans op wateroverlast toe.

Cabomba is zo’n invasieve oever- en waterplant. Een uit Zuid-Amerika afkomstige plant, die groeit in stilstaand of langzaam stromend water van enkele meters diep. Onder (voor de plant) ideale omstandigheden ontstaat er een grote drijvende mat. Het fonteinkruid, dat momenteel welig tiert op de Randmeren, Markermeer, IJmeer, Hoornse Hop en vele andere plaatsen in Nederland, is ook een invasieve plant en een inheemse soort.

Overlast voor waterrecreant
Invasieve oever- en waterplanten zorgen ook voor overlast voor de waterrecreant. Waterplanten groeien snel tot aan het wateroppervlakte en kunnen daar grote drijvende matten vormen, ook wel ‘groene soep’ genoemd. In deze waterplanten kunnen niet alleen zwemmers verstrikt raken. Surfplanken, zeil-, motorboten blijven in de planten steken. Dit kan op haar beurt niet alleen leiden tot schade aan de plank of boot, maar ook tot onveilige situaties op het water.

Bestrijding door watersporter en Watersportverbond
Wat kun je zelf ondernemen als (individuele) watersporter? Je kunt natuurlijk, omdat de velden van waterplanten vaak goed zichtbaar zijn, om het ‘veld’ heen varen. Indien er toch waterplanten in de schroef terechtkomen of aan de kiel of het roer blijven hangen, kan je deze vrijmaken met een schroefas-touwsnijder.

Ook kan je na het gebruik van de boot, als je de boot per trailer gaat verplaatsen, de boot en haar uitrusting volledig schoonspuiten en zo ontdoen van allerlei ongewenste aangroei en waterplanten. Zo voorkom je dat de ongewenst waterplanten zich van het ene naar het andere water verspreidt.Het Watersportverbond roept alle watersporters op om hiermee een bijdrage te leveren aan de bestrijding van een vorm van overlast die niet door hen is veroorzaakt, maar waar ze wel de nadelen van ondervinden.

Databank
Indien je boot of plank is vastgelopen in een drijvende mat van de invasieve planten, dan kun je dit melden via www.waarneming.nl. Deze gegevens worden opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna en komen ook terecht bij het Team Invasieve Exoten van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het is bij de bestrijding van invasieve waterplanten van belang zo snel mogelijk in te grijpen. De verantwoordelijke partij hiervoor is in veel gevallen het waterschap, maar ook gemeenten of terreinbeherende organisaties.

Op grotere schaal wordt momenteel het eerder genoemde fonteinkruid en andere invasieve waterplanten gemaaid. De Coöperatie Gastvrije Randmeren maait daar in samenwerking met de Hiswa vereniging en het Watersportverbond de komende maanden meer dan 450 hectare, in de hoop dat alle waterrecreanten in de zomermaanden weinig overlast ondervinden van invasieve waterplant. Ook in andere gebieden wordt door partijen in de watersector samenwerking gezocht om de invasieve waterplant te weren.

Binnenkort gaat het Watersportverbond en diverse private partijen in overleg met een aantal provincies en gemeenten om het probleem van de overlastgevende waterplanten te inventariseren en te bespreken hoe dit probleem definitief op te lossen.

 

naar boven