Kustnavigatie

Het Watersportverbond heeft besloten om per 1 januari 2020 te stoppen met de organisatie van het examen Theoretische Kustnavigatie (TKN). Op 18 april 2020 wordt er alleen nog een herexamen georganiseerd voor alle deelnemers uit 2019 die daar nog recht op hebben.

Het Watersportverbond heeft hiertoe besloten vanwege een aangescherpte rolopvatting en aanpak van opleidingen. Via regie en een geprioriteerde aanpak op de ruim 80 opleidingslijnen van de bond, ligt de focus nu op de kwaliteit en de toegankelijkheid van de opleidingen en niet meer op de examinering. Teruglopende deelnemersaantallen en de intrede van nieuwe technologieën spelen ook een rol bij de beslissing.

Het Theoretische Kustnavigatie examen geeft recht op het TKN-certificaat is een door de overheid erkend Nederlands getuigschrift dat verklaart dat de houder zich theoretisch heeft bekwaamd in het navigeren op Europese kustwateren, dat tevens recht geeft op het ICC coastal waters en op vrijstellingen van een groot deel van de examenstof van Klein Vaarbewijs 1 en 2.

Houders van het TKN-certificaat krijgen vrijstelling voor het examen Klein Vaarbewijs 2 en behoeven slechts een beperkt examen (vaarreglement - VBB examen) van het Klein Vaarbewijs 1 af te leggen om het Klein Vaarbewijs 1 en 2 in bezit te krijgen.

Houders van TKN-certificaat kunnen bij de VAMEX het ICC voor Coastal waters aanvragen. Het ICC (International Certificate of Competence) is een internationaal vaarbewijs, uitgegeven door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, dat inmiddels door een aantal Europese landen wordt geëist. Het TKN examen is een goede voorbereiding voor het varen op zee.

Verkort TKN examen
Voor de bezitters van een Klein Vaarbewijs 2 (KVb2) en/of (Beperkt) Groot Vaarbewijs A (BGVB­A) bestaat tijdens het voorjaarsexamen de mogelijkheid om een verkort TKN­ examen af te leggen. De examenstof betreft de volledige exameneisen voor TKN waarbij de nadruk wordt gelegd op die onderwerpen die in het examen KVb niet of op andere wijze aan de orde komen.

De TKN examens worden door het Watersportverbond tweemaal per jaar afgenomen. De eerstvolgende zijn op:

  • Laatste mogelijkheid tot her-examen deel A of B op zaterdag 18 april 2020 te Utrecht óf Hoofddorp (inschrijving opent januari 2020 via webshop.watersporters.nl)

Het examen start om 10.00 uur. Kandidaten dienen uiterlijk 09.45 uur aanwezig te zijn. Tijdens het examen wordt een zeekaart uitgereikt.

Tarieven 2019
Herexamen deel A: € 66,50 voor leden en € 81,75 voor niet-leden
Herexamen deel B: € 66,50 voor leden en € 81,75 voor niet-leden

Inschrijven
Inschrijven kan vanaf 1 januari 2020 via webshop.watersporters.nl. Bij het TKN-examen wordt gebruik gemaakt van zeekaarten (leskaarten) en een aantal nautische gegevens. Elk examen heeft een eigen set bijlagen waarin de gegevens voor dat examen staan. Om alvast kennis te maken met de vorm waarin deze worden gepresenteerd, is een pakket met voorbeelden van nautische gegevens hieronder te downloaden.


Tijdens het examen wordt een zeekaart uitgereikt. Leskaarten en ander lesmateriaal om te oefenen zijn te bestellen op webshop.watersporters.nl.

naar boven