Deel dit artikel:

Gebiedsgericht samenwerken in Waterpoort voortgezet

Met de ondertekening van de overeenkomst ‘Gebiedsgericht werken in Waterpoort 2020 – 2023’ besluiten 34 partners uit bedrijfsleven, (semi-)overheid en onderwijs op de grens van West-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland tot een voortzetting van de in 2012 gestarte samenwerking in dit gebied.

Waterpoort draagt bij aan een duurzame en toekomstbestendige regio. Daarin zijn verschillende thema’s benoemd: de hoofdthema’s Water, Deltanatuur/landschap en Erfgoed en de subthema’s landbouw, energie en leefbaarheid. Waterpoort ondersteunt initiatieven die elementen van klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, en/of biodiversiteit tastbaar en zichtbaar maken. In de komende vier jaar starten projecten die leiden tot een grotere regionale vitaliteit. Zo speelt de samenwerking in op relevante maatschappelijke opgaven en draagt Waterpoort bij aan een aantrekkelijker verblijfsgebied waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Waterpoort is het gebied rondom het Volkerak-Zoommeer in de gemeenten Bergen op Zoom, Goeree-Overflakkee, Halderberge, Moerdijk, Steenbergen en Tholen.

Duurzame lunch en borrel
Op de Dag van de Duurzaamheid in het Waterpoort ‘Jaar van het Klimaat’ verzorgt Instock de lunch en borrelhapjes.
Instock zet voedselverspilling letterlijk én figuurlijk op de kaart. Wist u dat er wereldwijd per jaar 1,3 miljard ton in de gehele voedselketen wordt weggegooid?
Instock haalt onverkochte producten op bij plaatselijke Albert Heijns en andere producenten. Denk hierbij aan groente en fruit met een schoonheidsfoutje, brood van een dag oud of vlees en vis simpelweg omdat er een overschot is. Inmiddels heeft Instock al bijna 800.000 kilo aan eten gered.

Samenwerken loont
De regio wordt steeds belangrijker in de netwerksamenleving. De regio biedt ‘het gevoel ergens bij te horen’ en vormt een basis voor ontmoeting en samenwerking. Dat geeft allerlei economische en sociale kansen. Maar dat gaat niet vanzelf. Elkaar verstaan en elkaar helpen lukt alleen als mensen dezelfde taal spreken. In Waterpoort wordt daarom al een aantal jaren gewerkt aan een overdraagbare werkwijze. Een manier van werken die de burger, de ambtenaar, de ondernemer, de leraar en de belangenbehartiger gebruiken om elkaar bij hun dromen en opgaven te betrekken.

Versterken en verbinden
Waterpoort heeft een aanpak, gericht op het zichtbaar maken, versterken en verbinden van kwaliteiten die in de streek al aanwezig zijn. “Waterpoort zorgt er voor dat we samen kansen benutten die we alleen niet kunnen realiseren. Waterpoort verbindt en brengt ondernemers, overheden en burgers met initiatieven samen.” Waar we als buurgemeenten vroeger elkaar als concurrent zagen en eigenlijk weinig van elkaar wisten, zien we nu dat we zelf gebaat zijn bij samen optrekken. Of het nu gaat om de ontwikkeling van een jachthaven, de duurzame exploitatie van een fort, het aantrekken van werkgelegenheid of het investeren in het buitengebied; samen krijgen we veel meer voor elkaar dan ieder voor zich.

 

naar boven