Deel dit artikel:

Update Noordzee: doorvaart en medegebruik Noordzee

Regioteam Noordzee - Op donderdag 20 september was Dick Glasbergen namens het regioteam Noordzee van het Watersportverbond aanwezig bij de bijeenkomst Strategische Agenda Noordzee 2030-2050. De overheid ontwikkelt in snel tempo plannen voor het gebruik en de inrichting van de Noordzee. Deze plannen worden opgesteld in de Strategische Agenda en heeft als doel om een samenhangende visie te ontwikkelen tussen verschillende beleidsdossiers.

Deze zomer zijn er vier bijeenkomsten geweest met de verschillende belangengroepen die betrokken zijn bij de Noordzee. Het regioteam Noordzee van het Watersportverbond heeft de belangen van de watersport hoog op de agenda staan bij de bijeenkomsten, want de Noordzee kent vele soorten van (multi-)gebruik zoals; visserij, energiewinning, natuur, defensie en natuurlijk de watersport.

Multigebruik van Noordzee
Op 20 september werd een laatste keer naar de concept strategische agenda gekeken, voordat deze ter behandeling wordt voorgelegd aan de ministerraad. Een belangrijk onderdeel voor de watersport is het multigebruik van de Noordzee. Nu de Noordzee steeds voller raakt, is het ook steeds belangrijker om de belangen van de watersport te verdedigen. Het Watersportverbond pleit bijvoorbeeld voor de doorvaarbaarheid van windmolenparken, zodat kleine scheepvaart, waaronder recreatievaart, niet onnodig dicht bij een vaarroute komt omdat zij een windmolenpark moeten omzeilen.

Regioteam Noordzee
Het regioteam Noordzee zal zich, namens het Watersportverbond, blijven inzetten voor de mogelijkheden dat de doorvaart door windenergieparken blijven bestaan en zelfs naar ‘s nachts worden uitgebreid. Hierbij wordt nauw samengewerkt met andere watersportorganisaties als De Toerzeilers en Waterrecreatie Nederland. Meer informatie over de werkzaamheden van het regioteam Noordzee is hier te vinden.

Verdere informatie over de ontwikkelingen op de Noordzee is onder andere te vinden op de site van het Noordzeeloket.

naar boven