Deel dit artikel:

Watersporters zetten vraagtekens bij nieuw bestemmingsplan Lauwersoog

Het gestelde termijn om een zienswijze in te dienen tegen het ontwerpbestemmingsplan Lauwersoog is op 5 juli 2018 verstreken. In dit ontwerpplan werd het mogelijk gemaakt om in de toekomst, buitendijks een gebouw neer te zetten tot wel 30 meter hoogte. Het hoogste gebouw in de havenomgeving is tot nu toe 12 meter. Ruim 500 meter westelijker staan de spuisluizen, Cleveringasluizen, met een hoogte tot 15 meter boven maaiveld. De Cleveringasluizen zijn het symbool voor de twee prachtige natuur- en vaargebieden ten noorden en ten zuiden van deze spuien.

Dertig meter, dat lijkt de gezamenlijke watersportorganisaties wat te veel van het goede. Het Watersportverbond heeft samen met de Wadvaarders en de Toerzeilers een zienswijze ingediend om deze horizonaantasting van de Waddenzee, een werelderfgoed, tegen te houden. De beleving van de Waddenzee met haar open horizon is voor ons allen een groot goed.

In ons kielzog de gezamenlijke natuurbeheerders. Zij werden geprikkeld toen het Watersportverbond c.s. begin juni in het Toeristisch Overleg Waddenzee een korte presentatie hielden met daarin de uitspraak “Watersport waakt over de Waddenzee”. De uitspraak trof doel bij onze natuurvrienden. In korte tijd deden de gezamenlijke natuurorganisaties ook hun duit in het zakje en ook zij hebben een zienswijze ingediend. Een aantal bedrijven in de haven hebben ook hun vrees voor de overdaad van een gebouw met deze omvang en hoogte laten zien. Ook in de private sfeer zijn er zienswijzen ingediend tegen het omvangrijke gebouw.

De initiatiefnemers van het gebouw hebben in toelichting bij de plannen laten weten, een werelderfgoedcentrum in het gebouw te willen realiseren. Om meer aandacht te vragen voor de Waddenzee als werelderfgoed is niets op tegen, maar een van de prominente waarden van dit erfgoed is juist de open en lage horizon. Dit is ook zo verwoord in de Structuurvisie Waddenzee. Juist in het oostelijke Waddengebied en aan alle zijden van Lauwersoog is de horizon laag en open. Het is nu wachten op het antwoord van de gemeente, wat zij met haar plannen wil doen.

Meer informatie over het Regioteam Wadden en haar werkzaamheden vindt u hier.

Afbeelding: Rijkswaterstaat

naar boven