Deel dit artikel:

Regioteam West-Holland maakt bezwaar tegen verlengde spitssluiting Sluis Leidschendam

Het regioteam West-Holland van het Watersportverbond maakt bezwaar tegen een verlengde spitssluiting Sluis Leidschendam. Al vele jaren is er in het Rijn-Schiekanaal van 16.30 uur tot 17.45 uur een spitssluiting voor de sluis. Op aangeven van de bewoners in het sluisgebied heeft de gemeente er bij de vaarwegbeheerder (Provincie Zuid-Holland) op aangedrongen om de spitsluiting te verlengen tot 18.30 uur om zo het fileprobleem in het centrum van Leidschendam te verminderen. De provincie heeft dit gehonoreerd zonder andere partijen de kans te geven bezwaar te maken. Op aandringen van het Regioteam West-Holland, samen met het Regioteam Zuid-Holland Midden en het Ondernemersplatform Hollandse Plassen, is de provincie alsnog een inspraakprocedure gestart.

Door ons zijn vier bezwaargronden ingebracht:                     

  1. De sluis in Leidschendam is de enige veilige doorgang in de Noord-Zuid verbinding in Zuid-Holland waarbij geen “groot water” hoeft te worden gebruikt. Als recreanten en toervaarders pas na 18.30 uur de sluis kunnen passeren is er onvoldoende tijd om nog voor zonsondergang de bestemmingen in het Westland en het Rotterdamse/Schiedamse te bereiken. Een door ons gemaakte tabel met de vaartijden naar de verschillende bestemmingen, afgezet tegen de tijd van zonsondergang, toont dit aan. Dit geldt ook voor de bestemmingen in het Noorden. 
  1. De voorgestelde verlenging van de spitssluiting is een serieuze aantasting van het toervaartnetwerk (BRTN). In de praktijk betekent het namelijk dat men al om 15.45 uur bij de sluis moet zijn om nog gegarandeerd voor de spits te kunnen worden geschut en de bestemmingen te kunnen halen. 
  1. Onderzoek toont aan dat de spitssluiting geen vermindering van autoverkeer teweeg brengt.
  1. De lokale vaart heeft na werktijd, waarbij steden als Delft, Den Haag en leiden of horecagelegenheden worden bezocht, met een sluispassage na 18.30 uur onvoldoende tijd voor activiteiten, omdat men  uiterlijk om 21.30 uur weer terug moet zijn. 

Het regioteam heeft aangedrongen op een compromis waarbij er één tussentijdse schutting om 17.45 uur zou moeten plaatsvinden. Alle bestemmingen kunnen zo nog bij daglicht worden bereikt. Na een eerste afwijzing door de provincie hebben we de procedure doorgezet. Op 16 november 2017 was er een onafhankelijke hoorzitting op het provinciehuis. Bewoners probeerden het watersportbelang te bagatelliseren maar hadden geen inzicht in het toervaren. De hoorcommissie begreep het groter geheel van een landelijk toernetwerk dat alleen kan bestaan bij doorvaarbaarheid en bereikbaarheid en daarmee de cruciale positie van de sluis in Leidschendam. Ook begreep de commissie het veiligheidsaspect om bestemmingen bij daglicht te kunnen bereiken. Over zes weken krijgen we antwoord. De vraag is; kijkt men naar de inhoudelijke argumenten of bekijkt men het politiek? We wachten het af en houden je via deze website op de hoogte.

Als een van de laatste beslissingen in 2017 heeft de provincie Zuid-Holland besloten de verlengde spitssluiting van de sluis in Leidschendam tòch in te voeren en onze bezwaren ongegrond te verklaren. Een teleurstelling omdat onze inhoudelijke argumenten in de hoorzitting goed werden ontvangen. In de politieke afweging heeft men echter anders besloten.  Is ons werk dan voor niets geweest? Wij  denken van niet omdat bij de politiek tenminste weer eens duidelijk is gemaakt dat watersport ook belangen heeft. Dié boodschap is ongetwijfeld wèl overgekomen en dat is winst.

Meer informatie over de werkzaamheden van het regioteam West-Holland van het Watersportverbond is hier te vinden.

naar boven