Deel dit artikel:

Update boat fun sports op het Burgumer Mar

Afgelopen januari werd het regioteam Fryslân geconfronteerd met het verzoek van een drietal individuen die aan Gedeputeerde Staten van Fryslân vroegen op het Burgummermar een ruimte te creëren voor snelvaren / funboating denk hierbij aan bijvoorbeeld wakeboarding, waterskiën en jetskiën. Gedeputeerde Staten zijn namelijk de vaarwegbeheerder. Ook is het verzoek ingediend bij de gemeente Tytsjerksteradiel om de beoogde activiteit ruimtelijk in te passen in de plannen die gelden op gebied van Ruimtelijke Ordening.

Gesprekken vanuit het regioteam met de bij het Watersportverbond aangesloten leden (WSV Burgum, WSV Tusken Mar en Leien en WSV 8karspelen) leerden dat zij overwegende bezwaren hebben tegen dit initiatief. Het meer is een verbinding in de Lits-Lauwersroute en wordt veel gebruikt om te zwemmen (nabij Eastermar/Oostermeer) en te ankeren. Snel varen geeft veel hinder en is voor de overige ge gebruikers van het meer gevaarlijk. 
 
Standpunt van het regioteam is dat we niet op zich tegen het snel varen zijn, maar dat dit alleen kan als andere vaarweggebruikers daar geen gevaar bij lopen en / of overwegende hinder van ondervinden. Naar de mening van zowel regioteam als de aangesloten leden in de omgeving van het meer, is dat meer voor bedoelde activiteiten te klein. Deze omstandigheden waren in 2003 reden om juist het snelvaargebied op te heffen. 
Ook moet genoemd worden dat de beoogde activiteit zich niet verdraagt met het staande beleid van de provincie aangaande het snel varen, maar ook wijkt het af van de ontwikkelingsvisie ten aanzien van de watersport in Noordoost Friesland.  Die visie is tot stand gekomen in onderling overleg tussen de verschillende gemeenten, waaronder Tytsjerksteradiel (Burgum). Ook past het snel varen niet in de tot de ecologische hoofdstructuur aangewezen Burgummermar. Het meer is in die hoofdstructuur benoemd als natuur.
 
Vanuit het regioteam is dan ook een brief verzonden, waarin Gedeputeerde Staten op één en ander is gewezen. Een afschrift van deze brief is gezonden aan de gemeenteraadsleden van Tytsjerksteradiel. Bij de gemeente zijn veel bezwaren tegen het initiatief ingekomen. De gemeente heeft daarop een hoorzitting georganiseerd, waar zowel voor- als tegenstanders ten overstaan van de gemeenteraad hun standpunt konden toelichten. Ook het regioteam Fryslân van het Watersportverbond heeft van die mogelijkheid gebruik gemaakt.
 
Nu is het wachten op het standpunt dat de gemeenteraad zal innemen op dit initiatief en welk advies zij aan Gedeputeerde Staten zal uitbrengen. Vervolgens zal Gedeputeerde Staten als het advies van de gemeente positief is zich moeten bezinnen hoe om te gaan met de vastgestelde beleidsnota’s. Bij een positieve grondhouding zal in ieder geval het staande beleid moeten worden herzien.
Klik hier voor meer informatie over de werkzaamheden van het regioteam.
naar boven