Deel dit artikel:

Start maaien waterplanten Hoornse Hop

Op dinsdag 4 juli zijn de maaiwerkzaamheden in het Hoornse Hop gestart. In ongeveer 1,5 week tijd wordt in totaal 125 hectare aan waterplantenvelden gemaaid.

De afgelopen maand zijn er bijna 200 meldingen bij het waterplantenmeldpunt binnengekomen. Mede aan de hand van deze meldingen zijn de maaigebieden bepaald. Dit jaar is ervoor gekozen om vier vaargeulen te maaien om zo de toegangen naar de havens van Hoorn, Schardam, Warder en Edam-Volendam zoveel mogelijk vrij te maken van waterplanten. Ook een deel van het gebied waar zeilwedstrijden worden gehouden, wordt gemaaid. Ook tijdens en na het maaien willen we u vragen overlast te blijven melden op het waterplantenmeldpunt:  www.hoorn.nl/overlastwaterplanten om een volledig beeld te krijgen van de ervaringen op het water. Hier vindt u meer informatie over de maaigebieden en de coördinaten.

Het maaien van het fonteinkruid is in 2015 en 2016 en wordt in 2017 uitgevoerd als pilot waarbij de provincie Noord-Holland en de gemeente Hoorn ervaring op willen doen met het maaien van waterplanten in het Hoornse Hop. Mede op initiatief van het Regioteam IJsselmeer/Markermeer van het Watersportverbond wordt deze pilot uitgevoerd. De ervaringen uit deze pilot zullen mogelijk de basis vormen voor een verdere strijd tegen het snel oprukkend fonteinkruid. 

Meer informatie over de werkzaamheden van het Regioteam IJsselmeer/Markermeer is hier te vinden.

naar boven