Deel dit artikel:

Maaiverslag Veluwemeer, Wolderwijd

Vorige week is begonnen met het maaien van het doorgroeid fonteinkruid op de Randmeren. Het Veluwemeer was het eerst aan de beurt.

Veluwemeer
Er is op het Veluwemeer 5 hectare meer gemaaid dan aanvankelijk gepland was. Dit omdat er in de strook tussen het gat van Calduran en de vaargeul meer fonteinkruid stond dan verwacht.

Er is een oefengebied van totaal 22 ha gemaaid voor het (jeugd)zeilen ter hoogte van de strandcamping van Molecaten en de Reddingsbrigade Veluwemeer.  Ook de havenkommen van de eilanden Ral en Pierland zijn uitgemaaid. Maaien bij eiland de Kluut en de snelvaarbaan bij Harderwijk was voor het eerst in jaren niet nodig.

Wolderwijd
Op donderdag 6 en vrijdag 7 juli zijn op het Wolderwijd de eerste 12 hectares gemaaid, onder andere de doorgang van de Bolhaven naar het Wolderwijd. Dit met positief verraste gebruikers als resultaat. Het maaien op het Wolderwijd wordt voortgezet waarbij de uitvaarroute van de reddingsbrigade bij Zeewolde voorrang heeft. Vervolgens komen het oefengebied jeugdzeilen bij Harderwijk en het vergroten van het wedstrijdgebied aan de beurt.

Eem- & Gooimeer
Op het Gooimeer is ook al gemaaid. Informatie over de gemaaide locaties volgt zo snel mogelijk. Vanaf 17 juli wordt gemaaid op het Eemmeer.

Via deze link kunt u zien welke velden tot nu toe zijn gemaaid op het Veluwemeer en Wolderwijd

 bron: Coöperatie Gastvrije Randmeren

naar boven