Deel dit artikel:

Stremming kleine sluiskolk Tsjerk Hiddessluizen gewijzigd

De werkzaamheden voor de vervanging van de sluisdeuraandrijvingen in de Tsjerk Hiddesluizen in Harlingen zijn door achterstand in de voorbereiding van de werkzaamheden voor de kleine sluiskolk vertraagd. In overleg met de aannemer is besloten dat de stremming van de kleine sluiskolk wordt uitgesteld.

Het Regioteam Fryslân van het Watersportverbond heeft begin dit jaar deel genomen aan de bespreking over het onderhoud of het renoveren van het sluizencomplex. Hierbij zijn ook afspraken gemaakt over de stremmingsdata ten behoeve van het vervangen van de sluisdeuraandrijvingen in de Tsjerk Hiddessluizen. De provincie heeft vervolgens het contract voor de uitvoering opgesteld en de aanbestedingsprocedure doorlopen. Eind april 2017 is een aannemer gecontracteerd voor de uitvoering van de werkzaamheden.

In de afgelopen weken is duidelijk geworden dat de aannemer een achterstand heeft opgelopen in de voorbereiding van de werkzaamheden voor de kleine sluiskolk. In overleg met de aannemer is besloten dat de stremming van de kleine sluiskolk wordt uitgesteld, zodat er voldoende tijd is om goed voorbereid de stremming in te gaan.

De wijziging in de stremming van de kleine sluiskolk is nu als volgt:

-          De stremming voor de kleine sluiskolk wordt 16-10-2017 t/m 17-11-2017 (continu). De geplande stremming was van 4-09-2017 t/m 8-10-2017 (continu).

-          De stremming voor de grote sluiskolk blijft ongewijzigd ten opzichte van de eerder vastgestelde datum, te weten van 23-12-2017 t/m 21-01-2018 (4 weken continu).

In bovenstaande wijziging van de stremmingsdatum voor de kleine sluiskolk zijn de belangen van alle stakeholders meegenomen. Richting het einde van het vaarseizoen is het aanbod van de recreatievaart minder, waardoor de scheepvaart minder hinder zal ondervinden ten opzichte van de oorspronkelijke stremmingsperiode.

Eerdere berichtgeving over de stremming is hier te vinden. Meer weten over de werkzaamheden van het Regioteam Fryslân? Klik dan hier voor meer informatie.

 

naar boven