Deel dit artikel:

Help de veiligheid op het Noordzeekanaal verbeteren

Hoe ervaar jij de veiligheid op het Noordzeekanaal en aansluitende gebieden? Het Loodswezen wil graag weten hoe ze het scheepsvaartverkeer beter kunnen begeleiden op het Noordzeekanaal. Help het Loodswezen door inzicht te geven in de medevaarweggebruikers, zodat de loods zijn taak beter kan uitvoeren. Onder de respondenten wordt een loodsreis verloot!

“De gemiddelde recreatievaart is slecht ingelezen, vertoont onvoorbereid gedrag en is moeilijk te bereiken of te zien; ook op radar."

"Er zou binnen de recreatievaart meer aandacht moeten zijn voor de beperkingen van de zeevaart, met name bij drukke vaarwegen en aanlopen."

Een aantal citaten uit een rapport (2013) over de ervaringen van zeeloodsen. Het Loodswezen is geïnteresseerd in hoe u de veiligheid ervaart op het Noordzeekanaal en heeft een vragenlijst opgesteld. Het is de taak van de loods om te zorgen voor een vlot en veilig verloop van het scheepsvaartverkeer. Door een beter begrip van medevaarweggebruikers te krijgen, kan de loods zijn taak beter uitvoeren. 

De enquête bestaat uit 27 vragen en zullen anoniem verwerkt worden. Onder de respondenten wordt een interessante loodsreis verloot. Hierbij ga je samen met de Loods het Noordzeekanaal op, neemt een kijkje bij zijn werkzaamheden en nog veel meer. Kans maken op de loodsreis? Vul dan je e-mailadres in aan het einde van de vragenlijst. Deelnemen aan de enquête kan tot 10 september 2017.

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan  >>> 

Alvast bedankt voor je deelname!

naar boven