Deel dit artikel:

Onderhoud Tsjerk Hiddessluizen

Onlangs nam de voorzitter van het Regioteam Fryslân van het Watersportverbond, Rienk Broers, deel aan de bespreking over het te plegen onderhoud of het renoveren van het sluizencomplex Tsjerk Hiddes te Harlingen. Gebleken is dat het aandrijfmechanisme van de sluis(deuren) niet meer bedrijfszeker is. Er moet nu wel onderhoud gepleegd worden om in de (nabije) toekomst problemen qua functioneren te voorkomen. Besloten is om het aandrijfmechanisme van alle 20 sluisdeuren te verwijderen en ze te voorzien van nieuwe elektromechanische-aandrijving.

Het gaat om een forse klus, die uitgevoerd moet worden op zodanige wijze dat de overlast voor de vaarweggebruiker zo minimaal mogelijk is.
De werkzaamheden zullen in twee gedeelten worden uitgevoerd.

Als eerste wordt de kleine sluis aangepakt. Vanwege de aard van de werkzaamheden, die voornamelijk bestaat uit het geheel vervangen van de aandrijfmechanismen, zal de sluis enige tijd gestremd zijn. Het recreatieverkeer kan gedurende die periode, die waarschijnlijk start per 4 september 2017, gedurende vijf weken gebruik maken van de grote sluis. In de eerste week van oktober 2017 zal de sluis volgens planning weer gereedkomen.

Vervolgens is de grote sluis aan de beurt. Vanwege de omvang van het beroepsvervoer op de vaarweg is er voor gekozen deze sluiskolk te stremmen per 23 december 2017. De uitvoering van de werkzaamheden en daarmee de stremming zal hier duren tot 22 januari 2018. Gedurende de tijd dat aan de grote sluis wordt gewerkt zal de kleinere beroepsvaart via de kleine sluis moeten schutten. Dat kan aanleiding geven tot wachttijden. De afmetingen van deze kleine sluis zijn beperkt (schutlengte 40 meter, breedte sluiskolk 7 meter). Charterschepen kunnen van deze sluis gebruik maken maar slechts één voor één schutten. De overige kleine beroepsvaart zal eveneens rekening moeten houden met deze beperkingen. Naar verwachting zal de overlast, die de stremming van de grote sluis met zich brengt, tot een aanvaardbaar minimum worden beperkt.

Het duurt nog even voordat de werkzaamheden starten, maar het regioteam Fryslân is betrokken. Exacte data worden door de provincie Fryslân aan ons doorgegeven, houd deze website ook in de gaten.

naar boven