Deel dit artikel:

Concept-Strandnota gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag heeft eind vorig jaar belanghebbenden en belangstellenden, waaronder het
Watersportverbond, gehoord over de strandnota. Aan de hand hiervan heeft de gemeente een
concept-strandnota opgesteld.

Het Watersportverbond heeft onlangs een officiële Zienswijze op de concept-strandnota ingediend bij de gemeente. De gemeente verwacht voor het zomerreces een concept-raadsvoorstel aan te kunnen bieden. Invoering van het nieuwe beleid is voorzien op 1 januari 2017.

Het Watersportverbond is van mening dat de concept-strandnota een positief verhaal is geworden waarbij watersport een  prominente plek heeft gekregen, en de huidige zones voor de watersport worden uitgebreid. Het Watersportverbond ondersteunt het concept 'Nieuw Beleid' in hoofdlijnen.

‘Men heeft gepoogd het DNA van de (deel) stranden onder woorden te brengen en daar is men redelijk in geslaagd’, volgens regiovertegenwoordiger Ernst Kaars Sijpesteijn. ‘Ter bescherming van de groei van watersport zal het echter een stap concreter moeten worden. En daarbij heeft het Watersportverbond opgemerkt dat het geen Sailcenter 107 is overgekomen met de komst van strandhuisjes, buitengewoon ernstig is en in onze ogen voorkomen had moeten worden’.

Verdere doorontwikkeling van het beleid is noodzakelijk de watersport veilig te houden en de inspanningen en investeringen van verenigingen voor de toekomst veilig te stellen. Daarbij hecht het Watersportverbond er aan nogmaals te melden dat verenigingen gerund worden door vrijwilligers, zonder winstoogmerk. Nadrukkelijk vraagt het Watersportverbond de gemeente in het beleid onderscheid te (blijven) maken van commerciële en niet commerciële organisaties en instellingen met passende lage  huurprijzen voor verenigingen. Als laatste stelt het Watersportverbond voor een 'watersportoverleg' op te richten onder auspiciën van de gemeente om de doorontwikkeling van het 'Nieuwe Strand Beleid' vorm te geven ter voorbereiding van het raadsvoorstel. Deelnemers zijn watersportpaviljoens, kitesurfscholen en de verenigingen of vertegenwoordiging hiervan.

Het regioteam Noordzee van het Watersportverbond is zaterdag 16 april 2016 aanwezig bij de iSAFety fait in Scheveningen, klik hier voor meer informatie. 

De Zienswijze Concept-Strandnota gemeente Den-Haag is hier te vinden.

We houden je op de hoogte via de ontwikkelingen via deze website.

naar boven