Deel dit artikel:

Meer wachtplaatsen gewenst bij bruggen en sluizen in Brabant en Limburg?

Tijdens het jaarlijkse recreatietoervaart overleg op 22 april jl. met Rijkswaterstaat (RWS) heeft RWS uitgelegd welke werkzaamheden momenteel in uitvoering zijn en welke nog in de planning staan op de Maas en kanalen in Limburg en Noord-Brabant.

Eveneens werd vermeld dat de sluizen en bruggen vanaf januari 2015 centraal bediend zullen worden gedurende 24 uur op 7 dagen, wat betekent onbeperkte bediening het hele jaar door met uitzondering van 1e Paasdag en 1e kerstdag. En dat is goed nieuws! Voor een overzicht van de nieuwe bedieningstijden, klik hier voor de flyer.

Deze centrale bediening kan wel als consequentie hebben dat er wachttijden kunnen ontstaan. In dat geval zal RWS voor voldoende aanlegvoorzieningen moeten zorgen voor de recreatievaart. Omdat dit een beetje te algemeen is zou RWS graag vernemen waar zich dergelijke knelpunten bevinden.

Als regioteam van het Watersportverbond en uw vertegenwoordiger bij RWS verzoeken wij de leden van het Watersportverbond om aan te geven op welke rivieren en kanalen in Brabant en Limburg en bij welke sluizen en bruggen er te weinig wachtsteigers zijn, waar de recreatievaart veilig kan afmeren. Ook andere suggesties voor verbetering van de voorzieningen bij bruggen en sluizen zijn uiteraard welkom.


Wij zullen, als vertegenwoordiger van de watersporter, zorg dragen dat uw opmerkingen bij RWS worden gedeponeerd.


In oktober/november zal een vervolggesprek plaats vinden waardoor de watersporters de gehele zomer de tijd hebben om deze gebreken in kaart te brengen. Wij zouden het op prijs stellen dat u uw bevindingen zo uitvoerig mogelijk wilt beschrijven en indien mogelijk, voorzien van foto's van de actuele situatie, die naar uw mening verbeterd cq aangepast dient te worden.Wij ontvangen uw suggesties graag voor 30 september


Uw waarnemingen, foto's en gegevens kunt u sturen naar service@watersportverbond.nl 

Jo Dohmen
Regioteamlid Limburg Watersportverbond

naar boven