Meld jouw suggesties!

Om de belangen te behartigen van de ruim 2 miljoen mensen die jaarlijks watersporten, heeft het Watersportverbond ons land opgedeeld in zestien verschillende regio’s. Het Watersportverbond wil gedurende het watersportseizoen graag weten waar de regioteams zich in jouw regio voor in kunnen spannen.

Suggesties voor jouw regio kunnen worden doorgeven via een online formulier. Het moge duidelijk zijn dat het ene dossier sneller kan worden aangepakt of opgelost dan het andere. Maar met de suggesties van de watersporters kunnen de regioteams nog beter opkomen voor het belang van de watersport in Nederland!

In totaal zijn er 100 vrijwilligers actief op vaak langlopende dossiers. Deze kunnen betrekking hebben op bedieningstijden van bruggen en sluizen, het maaien van waterplanten, de doorvaarbaarheid van windmolenparken, het openen of uitbreiden van kanoroutes, aanleggen of onderhouden van (wacht)steigers, en zo verder.

naar boven