Meer over Internationaal Certificaat Pleziervaartuigen

Douanebeambten in het buitenland willen weten van wie het schip is waarmee je vaart. Omdat in Nederland voor de meeste categorieën pleziervaartuigen geen registratieplicht bestaat, ontbreekt deze eigendomsverklaring vaak. Het is daarom bij een bezoek aan het buitenland raadzaam een ICP mee te nemen. In de meeste landen is het ICP zelfs verplicht. Het ICP bevat de gegevens van de eigenaar en een beschrijving van het vaartuig. Het ICP is op bijna alle Europese binnen- en kustwateren geldig voor een termijn van 2 jaar.

Let op: Een ICP is uitdrukkelijk geen bewijs van nationaliteit en registratie, zoals de zeebrief en geeft niet het recht de Nederlandse vlag te voeren.

Meer over ICP's
Wanneer je bij het Watersportverbond voor het eerst een ICP bestelt, dien je de volgende documenten tijdens je bestelling te uploaden:

 • Kopie geldig paspoort of identiteitsbewijs eigenaar
 • Kopie eigendomsbewijs. Hierop dienen duidelijk de bootgegevens en eigenaarsgegevens te staan. Dat kan één van onderstaande zijn:
  - Kopie koopovereenkomst;
  - of registratiebewijs RDW (beide kanten);
  - of inschrijving Kadaster;
  - of verzekeringspolis met bewijs betaling verzekering.

Gegevens wijzigen op bestaande ICP
Wanneer u iets wilt wijzigen op een reeds bestaande ICP kunt u het wijzigingsformulier invullen en deze met het ICP naar ons toesturen. De kosten voor een wijziging zijn €12,25 euro. Zodra wij deze informatie hebben ontvangen sturen we u een gecorrigeerd exemplaar met daarbij een factuur.

ICP op naam van niet Nederlander
Indien de eigenaar niet over de Nederlandse nationaliteit beschikt, en niet langer dan 5 jaar aansluitend in Nederland woont, moet er een Nederlandse vertegenwoordiger optreden. Naast bovengenoemde documenten moet dan ook geüpload worden:

ICP op naam van een bedrijf
Indien het ICP op naam van een bedrijf moet komen, dien je (naast de documenten die je bij een reguliere aanvraag moet uploaden) ook te uploaden:

 • Uittreksel Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden (deze moet iedere 2 jaar opnieuw aangeleverd worden);
 • Kopie geldig paspoort of identiteitsbewijs van vertegenwoordigingsbevoegde van het bedrijf.

Uitschrijving ICP
Een uitschrijving kan je bestellen wanneer je een schip verkoopt. Vaak wil men in het buitenland een bewijs van schrapping uit het land waar het vaartuig vandaan komt. Indien je nog een geldig ICP hebt, plaats je de bestelling en stuur je het originele ICP per post aan ons op. Je ontvangt dan een certificaat van uitschrijving. LET OP! Het originele ICP document mag niet verlopen zijn.

Adres:
Watersportverbond
Afdeling Dienstverlening
Orteliuslaan 1041
3528 BE Utrecht
Nederland

ICP aanvraag met directe uitschrijving
Is je ICP verlopen of heb je nog geen ICP maar wil je wel een uitschrijving, bestel dan het "ICP aanvraag + directe uitschrijving". Hiervoor dien je de documenten up te loaden die je bij een normale aanvraag ook moet uploaden:

 • Kopie geldig paspoort of identiteitsbewijs eigenaar
 • Kopie eigendomsbewijs. Hierop dienen duidelijk de bootgegevens en eigenaarsgegevens te staan. Dat kan één van onderstaande zijn:
  - Kopie koopovereenkomst;
  - Registratiebewijs RDB (beide kanten);
  - Inschrijving Kadaster;
  - Verzekeringspolis met bewijs betaling verzekering.

Handig om te weten bij het uploaden van documenten
Zorg, dat de bijlag(en) duidelijk leesbaar zijn. Je kunt alleen PDF's of fotobestanden toevoegen. Probeer een bijlage welke uit meerdere pagina’s bestaat, in een pdf te uploaden (dus niet pagina voor pagina). Indien je twee namen op het ICP vermeld wilt hebben, dien je ook een geldig kopie paspoort of identiteitsbewijs te uploaden van deze persoon. 

Let op: om je identiteitsgegevens te beschermen, raden we je aan om de kopie af te schermen, gebruik hiervoor de app van Rijksoverheid. Je vindt meer informatie over hoe je veilig een kopie maakt van je identiteitsbewijs op de site van Rijksoverheid. 

Afwikkeling
De verwerking van een complete aanvraag gebeurt binnen 10 werkdagen. Wij maken je erop attent dat de aanvraag elektronisch verloopt en dat de gegevens die je invult ook zo op het document komen te staan. Het is dus van belang dat je alle gegevens volledig, nauwkeurig en naar waarheid invult.

Bestel hier heel eenvoudig een ICP. Hiervoor maak je eerst een account aan. 

Disclaimer: Het Watersportverbond heeft het recht om de aanvraag te wijzigen, weigeren of in te trekken. In geval van fraude zal het Watersportverbond aangifte doen bij de betreffende autoriteiten. 

naar boven