Deel dit artikel:

Update Sprong over het IJ

Woensdagavond 1 november was er een inloopbijeenkomst in de Passenger Terminal Amsterdam (PTA) over de mogelijke verplaatsing van deze terminal in verband met de bouw van bruggen over het IJ.

Vanuit het Regioteam West-Holland van het Watersportverbond waren Leon Rutten, Alex Krull en Auke Bender aanwezig om op de hoogte gebracht te worden van de laatste ontwikkelingen en de belangen van de pleziervaart te behartigen. Het blijkt dat, nu het voorgenomen plan "Sprong over het IJ" uitgewerkt gaat worden, er er door de gemeente Amsterdam een nieuw team gevormd is. Planmanagers van het eerste uur hebben plaats gemaakt voor een nieuw team  en ook is er een nieuwe projectmanager aangesteld wiens taak het is om het hele plan "Sprong over het IJ" verder uit te werken.

De regioteamleden hebben uitvoerig met de teamleden en de projectleider gesproken en afspraken gemaakt voor een vervolgtraject. Daar kwam ook ter sprake dat er een derde variant is gekomen voor de bouw van de Javabrug. Dit voorstel houdt in dat de te bouwen brug precies in het verlengde komt van de Jan Schaeferbrug en aan de noordelijke oever aan land komt bij de Hamerstraat, ten oosten van jachthaven van WSV Aeolus. De kans dat voor deze variant gekozen wordt is echter klein omdat de brughelling voor fietsers te steil zou zijn.

Op deze avond werden twee mogelijke verplaatsingen voorgesteld voor de PTA; 
1) een verplaatsing naar de Coenhaven die iets ten zuiden van de Coentunnel aan de Coentunnelweg ligt.
2) een verplaatsing naar de Achtersluispolder aan de noordzijde van het Noordzeekanaal, waar nu nog het Zaans Veem en Jachthaven Kokernoot ligt.

Deze twee optie’s worden nu op haalbaarheid onderzocht. De kans is ook mogelijk dat het huidige PTA blijft waar het nu is en alleen gebruikt gaat worden voor de kleine cruisevaart. In dat geval komt er zeker geen brug bij het Stenen Hoofd. Hier zal dan gekozen worden voor een tunnel.

Er moet dan wel in de Coenhaven of bij de Achtersluispolder een grote Passenger Terminal komen in verband met de te verwachte grote cruisevaart als de nieuwe sluis te IJmuiden in 2019 in gebruik komt. Al met al een nuttige avond waar nieuwe contacten zijn gelegd en de belangen van de pleziervaart goed zijn uitgelegd aan de nieuwe teamleden.

Meer informatie over de werkzaamheden van het Regioteam West-Holland van het Watersportverbond is hier te vinden.

naar boven