Deel dit artikel:

Aanleg Reeveschutsluis

24-1-2017 - Het Reevediep wordt een nieuwe waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer. Deze hoogwatergeul is bedoeld om in extreme omstandigheden hoogwater van de IJssel te kunnen afvoeren via het Vossemeer naar het IJsselmeer. De hoogwatergeul werd tot voor kort aangeduid als “De bypass”, maar heeft nu als officiële naam: Reevediep.

Aanvankelijk zou er een Reevekeersluis worden gebouwd en jaren later, in fase II, een verbouwing / uitbreiding tot schutsluis. Rijkswaterstaat heeft inmiddels geld beschikbaar gesteld om het geheel ineens uit te voeren. Wanneer wordt begonnen met bouwen is helaas nog niet duidelijk. De Roggebotsluis komt op termijn dus te vervallen.

Zowel het regioteam Overijssel van het Watersportverbond als de Kanovereniging Skonenvaarder uit Kampen heeft haar input geleverd voor de sluis. Zo komt er aan de Flevolandse zijde (daar waar boompjes zijn getekend) een kano overdraagplaats. De sluis tussen de IJssel en het Reevediep krijgt een vergelijkbare voorziening. 

Eind 2015 had het Watersportverbond vernomen dat het Reevediep bij Kampen mag worden aangelegd en dat er gevaren mag worden, maar niet de laatste 150 meter naar het Drontermeer. Dit omdat de vaarweg binnen de 150 meter verstoringsafstand van het beoogde rietgebied voor roerdomp en grote karekiet is geprojecteerd. Ondanks het feit dat de Raad van State al een uitspraak had gedaan, heeft het Watersportverbond toch nog een formele Zienswijze ingediend bij de provincie Overijssel, bij de gemeente Kampen en bij Rijkswaterstaat. Het lijkt er nu op dat ook de laatste 150 meter bevaarbaar wordt, maar dat is helaas nog niet definitief. Het regioteam Overijssel zit hier bovenop.

Houd voor meer informatie onze website in de gaten.

naar boven