Deel dit artikel:

Hoogheemraadschap Rijnland start onderzoek overlast waterplanten

De kwaliteit van het water is de afgelopen jaren veel verbeterd en dit zorgt er voor dat veel waterplanten zich verder ontwikkelen.

Dit heeft geleid tot overlast. Zo ook in het werkgebied van het Hoogheemraadschap Rijnland. Afgelopen zomer (2015) ontving dit waterschap veel klachten van watersporters op de Kagerplassen. Met deze reden wil Rijnland inzicht krijgen waar de problemen zitten, waar ze kunnen ontstaan, wie verantwoordelijk is en wat een mogelijke oplossing kan zijn.

Eind mei hield het Hoogheemraadschap Rijnland in Leiden een bijeenkomst om met de diverse stakeholders een eerste inventarisatie te doen hoe groot het probleem van de overlast was en met hen te bespreken wat er komende zomer zou gaan gebeuren. Het Watersportverbond was hierbij aanwezig en liet via een powerpoint presentatie zien hoe groot de overlast was in geheel Nederland en meer specifiek op de Kager Plassen, Braassemer Plassen en Westeinderplassen. Ook ging het verbond nader in op vraagstukken als probleemeigenaar en probleemhebber.

Afgesproken werd met de aanwezige organisaties dat het Hoogheemraadschap in deze zomer vooral onderzoek naar de overlast van waterplanten gaat verrichten. Daarnaast tracht ze, indien dit nodig mocht zijn, een structurele aanpak voor de overlast aan waterplanten te vinden. Het Hoogheemraadschap vraagt derhalve mensen die recreëren op of aan het water om informatie door te geven over aanwezige waterplanten. Dit kan via een web app. Met de gegevens wil Rijnland de aanwezigheid en groei van waterplanten in kaart brengen.

Een en ander houdt in dat het Hoogheemraadschap dit jaar niet gaat maaien, tenzij het een onoverkomelijk probleem zal zijn. Dat overlegt zij met haar stakeholders, waaronder het Watersportverbond, hoe dit probleem in 2016 getackeld zal gaan worden.

naar boven