Deel dit artikel:

Kansen voor het versterken van relatie water, natuur en watersport

Op 20 april 2016 vond de 1e bijeenkomst plaats van de Groene Tafel ‘Sport en natuur’. Deze bijeenkomst was een initiatief van de Vlinderstichting in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Landbouw.

Aan tafel zaten naast genoemde partijen ook vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer, de Vogelbescherming Nederland, de Nederlandse Golffederatie en het Watersportverbond. Onderwerp van gesprek was ‘Hoe kun je de verbinding tussen mens en natuur op en rondom het sportveld vergroten en versterken?’. Subvragen waren onder andere: Hoe kunnen we door te sporten de biodiversiteit verhogen? Hoe kunnen sport en natuur samen bijdragen aan onze gezondheid? Hoe verdienen we investeringen in de natuur terug?

De eerste bijeenkomst was min of meer kaderstellend: Het begrip sportveld kreeg een drietal dimensies mee:
1. Kleine sportvelden (bijvoorbeeld van een hockey- of een voetbalclub)
2. Grote ‘begrensde’ sportterreinen als een golfbaan
3. Onbegrensde buitenterreinen zoals bossen en vaarwateren.
En bij deze laatste groep zit natuurlijk ons directe belang. De natuur op en rondom het water, die voor ons watersporters niet alleen voor inspanning zorgt, maar ook voor ontspanning en gezondheid…

De bedoeling van deze Groene Tafel is kennis te delen, educatiemiddelen te ontwikkelen, kansen om op of rondom het sportveld de natuur te zien en benutten, draagvlak voor de natuur te vergroten, het ontwikkelen van een gebiedslabel/keurmerk en mogelijkheden voor subsidie te onderzoeken.

Het Watersportverbond heeft toegezegd de Groene Tafel te blijven volgen. Immers zijn er voldoende kansen om onze relatie tussen water en natuur enerzijds en de watersporter anderzijds te versterken. De volgende bijeenkomst gaat over ambities en hoe deze concreet te maken. Nadere informatie daarover volgt.

naar boven