Deel dit artikel:

Waterconferentie Gouda op Stelten - Bodemdaling en klimaatverandering

De Goudse binnenstad wordt bedreigd door een zakkende bodem en klimaatverandering. Monumenten worden bedreigd en delen van de stad worden onleefbaar. Er zijn goede mogelijkheden om het gevaar tegemoet te treden en er als stad voordeel mee te bereiken. De Waterconferentie op 23 november 2017 biedt zicht op de problematiek en schetst de contouren van oplossingen.

Bezoekers kunnen in de ochtend tijdens een wandeling onder leiding van stadsgidsen kennis maken met de binnenstad van Gouda. 

De conferentie start om 13.00 uur in de Sint Janskerk. Na afloop van het programma is er een wandeling van de Sint Janskerk naar de Spiegeltent aan de Turfmarkt onder het motto "Gouds Peil". Tijdens deze wandeling zijn de zwakke plekken van de stad te zien. Tevens kan genoten worden van de kunstwerken langs deze wandelroute die alles met water te maken hebben.

De Goudse Waterconferentie is een burgerinitiatief dat wordt gesteund door de gemeente Gouda en vele andere organisaties.

Paul Smelt, regiovertegenwoordiger Regio Zuid-Holland-Midden van het Watersportverbond: “Gouda is zeer actief met het beschikbaar houden van ons cultureel erfgoed op en rond het water. Dat stel ik als inwoner van de stad Gouda en als regiovertegenwoordiger van het Watersportverbond erg op prijs. Het Watersportverbond maakt zich, net als de historische vereniging, zorgen over het behoud van cultureel erfgoed. Met name als het gaat over de kwaliteit en uitvoeringsplannen voor schoon water. Helder en schoon water worden helaas te vaak met elkaar verward, waardoor er voor de toekomst gevaar schuilt in het dichtslibben van vaarwater, wat de algemene waterkwaliteit niet ten goede komt.”

De Waterconferentie wordt georganiseerd door het Gouds Watergilde, een werkgroep van de Historische Vereniging Die Goude en wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van GoudAPot, de Historische Vereniging Die Goude en diverse sponsoren.

Voor meer informatie en aanmelding: Hans Suijs, e-mail Hans.suijs@hetnet.nl

Telefoon 0182-536643

naar boven